NEO 2018!

 

Helgen 21.-23. September ble NEO, Nettverk Engasjement Oppfølging, arrangert på Nordstrand Skole utenfor Oslo. Dette var en helg for alle som deltok på leire i år, i roller som leder, stab, JC og deltager på Youth Meeting eller Seminarleir. Kaja, Ola og Siri deltok fra juniorkomitéen.

 

Vi møttes på fredag hvor vi startet med en hyggelig, sosial kveld med Pizza og quiz, ledet av staben på NEO.

 

På lørdag startet vi dagen med debrief av leiropplevelsene vi hadde i sommer. Alle ble delt inn i grupper ut ifra hva slags rolle man hadde på leir, og sammen i gruppene fikk man snakket ut, og diskutert ulike erfaringer og hendelser. Her var det veldig greit å få muligheten til å dele både tunge og lette erfaringer med andre som hadde samme rolle som en selv. Det er ikke alltid like lett for alle å forstå hva man snakker om etter en leir, men de med samme rolle som deg vil ha en større forståelse for dine egne erfaringer.

 

Det ble også holdt tre andre aktiviteter, en fra Kompaz, en mosaikkaktivitet, og en fra staben.

 

Aktiviteten fra staben på lørdag kveld handlet om hvordan ulike roller kan ha ulike perspektiver på samme ting. En leir består av folk i ulike roller, stab, ledere, delegater, men alle disse vil se den samme leiren fra ulike perspektiver, og vil sitte igjen med ulike erfaringer.

 

På søndag ble en aktivitet arrangert av oss i juniorkommitéen, der mangfold innenfor aldre var hovedfokus. Vi spisset oss inn på aldersforskjeller, og ulike roller i ulike aldre. Aktiviteten ble godt mottatt, og den var en suksess. Diskusjonene holdt seg godt gående gjennom hele aktiviteten, og alle viste stort engasjement. Det ble gjort mange og gode refleksjoner rundt hva slags rolle ulike aldre har i samfunnet.

 

Takk til staben som arrangerte en flott NEO for oss som har vært på leire i sommer! Vi hadde alle en super helg med både gamle og nye CISV-venner, og vi ser fram til et nytt år med nye CISV-minner.

 

Publisert 29. november 2018, 21:00 · Kategori: Ukategorisert