EJBM 2018!!

Fra 28. mars til 2. april deltok to av juniorkomitéens medlemmer, pluss to andre norske juniorer på EJBM (European, Middle-Eastern and African Junior Branch Meeting) i Wien, Østerrike.

På dette møtet møtes juniorer fra Europa, Midtøsten og Afrika for å diskutere hvordan vi sammen kan forbedre JB. EJBM ligner på en vanlig ukesleir med CISV aktiviteter, men her blir det også stemt over forskjellige Motions (som vil si endringer i JB sitt regelverk) og det blir valgt et nytt EJB team.

EJB team består av 4 personer, man sitter i to år, og hvert år blir 2 nye medlemmer av teamet valgt. På teamet så deler man inn EMEA i 4 «nabolag», du kan lese mer om dette her. Vi har hatt Najib fra Libanon som koordinator for vårt nabolag sist år, og mest sannsynlig blir han værende som vår koordinator også neste år. Når består EJB team av Fred fra Portugal, Najib fra Libanon, Lexi fra Østerrike og Gosia fra Polen. Det var Lexi og Gosia som ble valgt i år.

Det var mange spennende og lærerike aktiviteter på EJBM. Det er alltid spennende å få ny input og samarbeide med andre land for å styrke JB både nasjonalt hos hvert land og internasjonalt.

– Juniorkomitéen

Publisert 9. april 2018, 15:55 · Kategori: EJBM - European Junior Branch Meeting, Internasjonale seminarer, International Junior Branch